Reklamačný poriadok

Úvod Obchodné podmienkyReklamačný poriadok

Ak sa vám tovar zakúpený v našej predajni alebo v e-shope www.haker.sk pokazí z dôvodu výrobnej vady alebo vady materiálu, neváhajte a príďte ho reklamovať. Kým je v záruke, máte nárok na odstránenie závady zadarmo.

 

Záruka pre spotrebiteľa / podnikateľa:

Ak ste spotrebiteľ, zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar.

Ak ste podnikateľ, máte nárok na 1-ročnú záruku, ak záručný list výrobcu daného tovaru nestanovuje inak.

Záruka začína plynúť dňom nákupu. Pre bezplatný servis musí tovar v rámci záruky spĺňať podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie, mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne.

 

Stačí doklad o kúpe a tovar

Na reklamáciu vám stačí pokladničný doklad o kúpe tovaru alebo faktúra.

Tovar na reklamáciu treba priniesť pokiaľ je to možné s kompletným príslušenstvom. Originálne balenie je výhodou, nie je však nutné.

 

Výmena tovaru

Podla zákona máte nárok na výmenu pokazeného tovaru za nový, alebo vrátenie peňazí v týchto prípadoch:

  • Opakujúca sa rovnaká porucha, ktorá sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
  • Väčší počet porúch, ktoré sa vyskytli na zariadení v záručnej dobe súčasne. Za väčší počet porúch sa považujú najmenej tri rôzne poruchy, pričom každá z nich samostatne bráni v riadnom používaní zariadenia.

Záručný servis 30 dní

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po prijatí tovaru na reklamáciu. Vtedy vám vystavíme reklamačný protokol o záručnej reklamácii, takže budete presne vedieť, ako bude vaša reklamácia vybavená. Reklamáciu vybavíme priamo v predajni, väčšinu tovarov však zasielame na odborné posúdenie do autorizovaných servisov.

Copyright 2016 - 2024 © HAKER, Nitra, náradie, predaj náradia, náradie,bosch,stihl,makita